/header.png

 

Travian - Hrdina

 

Equites CaesarisHrdinu vycvičíte v hrdinském dvoře. Hrdinou se může stát některá z vašich vlastních jednotek, kromě beranidel, katapultů, vůdců a osadníků.  Jako jediný ve hře získává zkušenosti, a to tím, že bojuje přičemž nezáleží na tom jestli útočí nebo brání. Oblíbeným způsobem získávání zkušeností, je posílat hrdinu do oáz, kde vybíjí zdejší zvířenu. Zisk zkušeností z takovýchto útoků záleží na typech zvířat žijících v těchto oázách. Dostane vždy tolik zkušeností kolik zabité zvíře spotřebovává obilí. Při určitém počtu zkušeností se hrdina povýší o jeden level. Čím vyšší level, tím více zkušeností potřebuje aby ho dosáhl.

 

Po dosažení každého levelu, dostane hrdina pět zkušenostních bodů, kterými můžete vylepšit některé z jeho vlastností: útok, obrana, bonus k útoku, bonus k obraně a regenerace. Vlastnost útok přidává hrdinovi body do útoky, obrana přidává body do obrany. Bonus k útoku a obraně udává procentuální bonus, který přidává hrdina všem jednotkám, které s ním útočí nebo brání, ale vždy se to týká jen jednotek toho hráče. Regenerace ovlivňuje, jak již název napovídá, schopnost hrdiny obnovovat život. Do každé z těchto hrdinových schopností můžete vložit maximálně 100 bodů.

 

Hrdina podporuje vaše vojáky v útocích i obraně. Dokáže obsazovat oázy. A to vždy po jedné, když váš hrdinský dvůr dosáhne 10,15 a nakonec 20 úrovně, tzn. Že z každé vaší vesnice lze obsadit 3 oázy. Ty však musejí být od vesnice vzdálené maximálně 3 políčka, neboli, když si necháte vycentrovat mapu tak to jsou všechny oázy, které jsou na mapě vidět. Hrdinu můžete ovládat ze všech vesnic kde máte postavený hrdinský dvůr. Obsazená oáza přidává vesnici, ze které byl hrdina vyslán, bonus k produkci surovin. Oáz je několik typů, které to jsou, a jaké vám přidají bonusy naleznete na.

(od neznámého travianera)