/header.png

 

Infrastruktura

Budovy tvořící infrastruktura Vaší vesnice

----------------------------------------------------------------------------------------------

AkademieAkademie

Akademie je místo, kde se vyvíjejí nové typy vojáků (každý nový druh je nutné nejprve vyvinout v Akademii a teprve potom v Kasárnách nebo Stájích vycvičit).

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo220 | Hlína160 | Železo90 | Obilí40 | Spotøeba obilí4 | 0:33:20

Požadavky:
Kasárny úroveň 3, Hlavní budova úroveň 3
----------------------------------------------------------------------------------------------

ZbrojniceZbrojnice

V tavných pecích Zbrojnice se zdokonaluje brnění vojáků. Čím vyšší úroveň, tím kvalitnější brnění se zde vyrábí.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo130 | Hlína210 | Železo410 | Obilí130 | Spotøeba obilí4 | 0:33:20

Požadavky:
Hlavní budova úroveň 3, Akademie úroveň 1

----------------------------------------------------------------------------------------------

KasárnyKasárny

Všichni pěší vojáci jsou vycvičováni v kasárnách. Čím vyšší úroveň, tím rychleji je vojsko vycvičováno.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo210 | Hlína140 | Železo260 | Obilí120 | Spotøeba obilí4 | 0:33:20

Požadavky:
Shromaždiště úroveň 1, Hlavní budova úroveň 3


----------------------------------------------------------------------------------------------

KovárnaKovárna

V tavných pecích Kovárny se zdokonalují zbraně vojáků. Čím vyšší úroveň, tím kvalitnější zbraně se zde vyrábí.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo170 | Hlína200 | Železo380 | Obilí130 | Spotøeba obilí4 | 0:33:20

Požadavky:
Hlavní budova úroveň 3, Akademie úroveň 3

----------------------------------------------------------------------------------------------

Městská zeď
Úkryt

Městská zeď chrání vesnici proti drancujícím hordám nepřátel. Čím vyšší úroveň, tím vyšší dostávají tvé jednotky bonus k obraně.
Městskou zeď můžou postavit jen Římané.
Městská zeď přidává nejvyšší bonus k obraně, ale za to je zranitelnější než galská palisáda nebo germánská zemní hráz.
Městská zeď může být postavena jen na hnědém okraji tvé vesnice.


Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo70 | Hlína90 | Železo170 | Obilí70 | Spotøeba obilí0 | 0:33:20

Požadavky: Národ: Římané

----------------------------------------------------------------------------------------------

Zemní hráz

Úkryt

Zemní hráz chrání vesnici proti drancujícím hordám nepřátel. Čím vyšší úroveň, tím vyšší dostávají tvé jednotky bonus k obraně.
Zemní hráz můžou postavit jen Germáni.
Zemní hráz přidává bonus k obraně nejmíň, ale je skoro nemožné ji zničit.
Zemní hráz může být postavena jen na hnědém okraji tvé vesnic

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo120 | Hlína200 | Železo0 | Obilí80 | Spotøeba obilí0 | 0::33:20

Požadavky:
Národ: Germáni
 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Palisáda
Úkryt

Palisáda chrání vesnici proti drancujícím hordám nepřátel. Čím vyšší úroveň, tím vyšší dostávají tvé jednotky bonus k obraně.
Palisádu můžou postavit jen Galové, její bonus k obraně a výdrž je něco mezi germánskou zemní hrází a římskou městskou hradbou. Po každém zlepšení palisády od 10 úrovně, se tvá palisáda mění a je silnější a silnější a nepřátelé pak mají větší problémy proniknout do tvé vesnice i za cenu římských, galských nebo germánských beranidel.


Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo160 | Hlína100 | Železo80 | Obilí60 | Spotøeba obilí0 | 0:33:20

Požadavky:
Národ: Galové

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hrdinský dvůr

Sýpka V hrdinském dvoře můžeš vycvičit hrdinu. Na to potřebuješ mít normálního vojáka, který bude vycvičen jako hrdina. Proto musíš mít kasárny nebo stáje.Ovšem čím lepší voják, tím silnější a schopnější hrdina může být vytvořen.

Na úrovni 10, 15 a 20 můžeš anektovat 1, 2 a 3 opuštěné údolí (oázy) se svým hrdinou. Anektovaná oáza ti zvýší produkci pro určitou surovinu (některé oázy i pro dvě suroviny).

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo700 | Hlína670 | Železo700 | Obilí20 | Spotøeba obilí1 | 0:38:20

Požadavky:
 Hlavní budova úroveň 3, Shromaždiště úroveň 1

----------------------------------------------------------------------------------------------

ShromaždištěShromaždištì

Požadavky: žádné
Vojáci se scházejí na shromaždišti. Odsud můžeš dobývat, útočit, loupit a podporovat jiné vesnice.
Shromaždiště může být postaveno jen na zahnutém stavebním poli pod hlavní budovou.
Úroveň shromaždiště ovlivňuje zaměřování katapultů:

  • na úrovni 1 pouze náhodně
  • na úrovni 3, 5 a 10 se zvyšuje počet možných cílů
  • na úrovni 10 můžou být určeny všechny budovy jako cíle kromě úkrytu, kameníka a pastí
  • na úrovni 20 s minimálně 20ti katapulty můžeš určit 2 cíle se stejnými možnostmi jako na úrovni 10

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo110 | Hlína160 | Železo90 | Obilí70 | Spotøeba obilí1 | 0:33:20

Požadavky:
žádné

----------------------------------------------------------------------------------------------

StájeStáje

Všechny jezdecké jednotky jsou cvičeny ve stájích. Čím vyšší úroveň, tím rychleji je vojsko cvičeno.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo260 | Hlína140 | Železo220 | Obilí100 | Spotøeba obilí5 | 0:36:40Požadavky:
Kovárna úroveň 3, Akademie úroveň 5

----------------------------------------------------------------------------------------------

Turnajové hřiště

Sklad surovin

Na turnajovém hřišti tvé jednotky cvičí svoji odolnost.Čím vyšší úroveň, tím rychleji se jednotky pohybují po překonání vzdálenosti 30ti políček.

Čím větší úroveň Turnajového hřiště, tím víc se tam vejde tvých vojáků a tím víc jsou rychlejší a silnější.
Jednotky cvičené na Turnajovém hřišti jsou určeny jen pro tebe, né pro cizí jednotky, které si třeba získal zajetím nebo z podpory!


 


Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo1 750 | Hlína2 250 | Železo1 530 | Obilí240 | Spotøeba obilí1 | 1:56:40

Požadavky:
Shromaždiště úroveň 15

----------------------------------------------------------------------------------------------

PastiZbrojnice

Lovec chrání vaši vesnici s dobře skrytými pastmi. Nepozorný útočník může být uvězněný a dočasně nehrozí žádné nebezpečí od zajatých jednotek.

Jednotky nemůžou být osvobozeny při loupežném útoku. Když jsou jednotky osvobozeny úspěšným normálním útokem, 1/3 pastí se obnoví. Pokud majitel pastí jednotky sám osvobodí, obnoví se 1/2 pastí.

Zajatci zajatí ve tvé pasti nespotřebovávají obilí, které těžíš ty, ale které těží ten, kdo ti vojáky poslal.Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo100 | Hlína100 | Železo100 | Obilí100 | Spotøeba obilí4 | 0:33:20

Požadavky:
Národ: Galové, Shromaždiště úroveň 1

----------------------------------------------------------------------------------------------

DílnaDílna

Zbraně jako katapulty a beranidla se vyrábějí v dílně. Čím vyšší úroveň, tím rychleji jsou zbraně vyráběny.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo460 | Hlína510 | Železo600 | Obilí320 | Spotøeba obilí3 | 0:50:00

Požadavky:
Akademie úroveň 10, Hlavní budova úroveň 5

----------------------------------------------------------------------------------------------