/header.png

 

Germáni - jednotky

Cena a vlastnosti
Síla útoku Obrana proti pìchotì Obrana proti jezdeckým jednotkám Døevo Hlína Železo Obilí Výživa Rychlost
Pálkaø Pálkař 40 20 5 95 75 40 40 1 7
Oštìpaø Oštěpař 10 35 60 145 70 85 40 1 7
Sekerník Sekerník 60 30 30 130 120 170 70 1 6
Zvìd Zvěd 0 10 5 160 100 50 50 1 9
Paladin Paladin 55 100 40 370 270 290 75 2 10
Teuton Jezdec Teuton Jezdec 150 50 75 450 515 480 80 3 9
Beranidlo Beranidlo 65 30 80 1000 300 350 70 3 4
Katapult Katapult 50 60 10 900 1200 600 60 6 3
Kmenový vùdce Kmenový vůdce 40 60 40 35500 26600 25000 27200 4 4
Osadník Osadník 10 80 80 7200 5500 5800 6500 1 5

 

Pálkař

Pálkaø Požadavky: Kasárna úroveň 1
Pálkař je nejlevnější jednotkou v Travianu. Rychle se cvičí, ale jeho útok je průměrný a zbroj chabá. A obzvlášť proti jízdě je velice slabý a je velice snadné ho zabít.
 • Výzkum: 0 Dřeva, 0 Hlíny, 0 Železa, 0 Obilí, Doba: /
 • Rychlost: 7 Polí/Hodina
 • Nosnost: 60 Surovin
 • Výživa: 1 Obilí za hodinu
 • Doba výcviku: 0:15:00 v kasárnách úrovně 1

Oštěpař

Oštìpaø Požadavky: Akademie úroveň 1
Jeho úloha je bránit germánské vojáky. Díky svému dlouhému oštěpu má dobrou obranu proti jízdě. Ale neposílej ho do útoku, útok není jeho dobrá stránka.
 • Výzkum: 970 Dřeva, 380 Hlína, 880 Železa, 400 Obilí, Doba: 01:40:00
 • Rychlost: 7 Polí/Hodina
 • Nosnost: 40 surovin
 • Výživa: 1 Obilí za hodinu
 • Doba výcviku: 0:23:20 v kasárnách úrovně 1

Sekerník

Sekerník Požadavky: Akademie úroveň 3, Kovárna úroveň 1
Je to nejsilnější pěchotní jednotka germánů. Dobrý útok, střední obrana, to vše je v jeho prospěch, jeho výcvik je však dražší než u ostatních jednotek.
 • Výzkum: 880 Dřeva, 580 Hlíny, 1560 Železa, 580 Obilí, Doba: 01:45:00
 • Rychlost: 6 Polí/Hodina
 • Nosnost: 50 Surovin
 • Výživa: 1 Obilí za hodinu
 • Doba výcviku: 0:25:00 v kasárnách úroveň 3

Zvěd

Zvìd Požadavky: Akademie úroveň 1, Hlavní budova úroveň 5
Zvěd je Germánská průzkumná jednotka. Je velmi rychlý a schopný zjistit stav nepřátelské armády, surovin nebo obrany. Protože se pohybuje po nohou a né na koni jako římský Equites Legáti nebo galský Slídič, je proti nim pomalejší. Pokud nejsou v nepřátelské vesnici přítomní žádní zvědové, zůstanou tvoji zvědové neodhaleni, pokud ve vesnici jsou cizí špehové, přijdeš o některé zvědy.
 • Výzkum: 1060 Dřeva, 500 Hlíny, 600 Železa, 460 Obilí, Doba: 01:40:00
 • Rychlost: 9 Polí/Hodina
 • Nosnost: 0 Surovin
 • Výživa: 1 Obilí za hodinu
 • Doba výcviku: 0:23:20 v kasárnách úroveň 3

Paladin

Paladin Požadavky: Akademie úroveň 5, Stáje úroveň 3
Těžká a velice pevná zbroj paladina z něj dělá výborného obránce. Přes jeho pevný štít se těžko dostává a tím se trochu vyrovná jeho velice slabý útok. V porovnání s ostatními jednotkami je paladin pomalý a jeho rychlost je podprůměrná.
 • Výzkum: 2320 Dřeva, 1180 Hlíny, 2520 Železa, 610 Obilí, Doba: 03:00:00
 • Rychlost: 10 Polí/Hodina
 • Nosnost: 110 Surovin
 • Výživa: 2 Obilí za hodinu
 • Doba výcviku: 0:50:00 ve stájích úroveň 5

Teuton jezdec

Teuton jezdec Požadavky: Akademie úroveň 15, Stáje úroveň 10
Impozantní válečník budící hrůzu, strach a zoufalství. S obranou stojí až za svými nepřátelskými soky. Výcvik a výživa jsou drahé.
 • Výzkum: 2800 Dřeva, 2160 Hlíny, 4040 Železa, 640 Obilí, Doba: 03:35:00
 • Rychlost: 9 Polí/Hodina
 • Nosnost: 80 Surovin
 • Výživa: 3 Obilí za hodinu
 • Doba výcviku: 1:01:40 ve stájích úroveň 10

Beranidlo

Beranidlo Požadavky: Akademie úroveň 10, Dílny úroveň 1
Beranidlo je pomocná zbraň. Jeho úkolem je zničit opevnění nepřátel a usnadnit tak přístup svým vojákům do vesnice. Samo o sobě nemá schopnost obrany, proto je pro jeho efektivní využití potřeba doprovod vojenských jednotek.
 • Výzkum: 6100 Dřevo, 1300 Hlína, 3000 Železo, 580 Obilí, Doba: 04:00:00
 • Rychlost: 4 Polí/Hodina
 • Nosnost: 0 Surovin
 • Výživa: 3 Obilí za hodinu
 • Doba výcviku: 1:16:40 v dílnách úroveň 15

Katapult

Katapult Požadavky: Akademie úroveň 15, Dílny úroveň 10
Katapult je vynikající zbraň, pomocí níž bouráte budovy a surovinové pole. Sám o sobě má téměř nulovou schopnost obrany, proto by měl být vždy doprovázena armádou. Čím vyšší je úroveň Shromaždiště, tím lépe je posádka katapultů trénována. Shromaždiště na úrovni 10 ti umožní určit cíl, na který bude katapult střílet, s výjimkou úkrytu, kameníka a pastí. Shromaždiště na úrovni 20 ti umožní určit 2 cíle, na který bude katapult střílet najednou.
 
 • Výzkum: 5500 Dřeva, 4900 Hlíny, 5000 Železa, 520 Obilí, Doba: 08:00:00
 • Rychlost: 3 Polí/Hodina
 • Nosnost: 0 Surovin
 • Výživa: 6 Obilí za hodinu
 • Doba výcviku: 2:30:00 v dílnách úroveň 10

Kmenový vůdce

Kmenový vùdce Požadavky: Akademie úroveň 20, Shromaždiště 5, volný slot expanze v Rezidenci / Paláci
Každý kmen má starého a zkušeného válečníka, který přesvědčuje obyvatele z ostatních vesnic, aby se přidali k jeho kmeni. Pokaždé, když promlouvá k obyvatelům vesnice, jejich loajalita se snižuje až nakonec přejdou k tvému lidu..
 • Výzkum: 18250 Dřeva, 13500 Hlíny, 20400 Železa, 16480 Obilí, Doba: 05:23:45
 • Rychlost: 4 Polí/Hodina
 • Nosnost: 0 Surovin
 • Výživa: 4 Obilí za hodinu
 • Doba výcviku: 25:11:40 v v Akademii úroveň 20

Osadník

Osadník Požadavky: volný slot expanze v Rezidenci / Paláci
Osadník je udatný a smělý obyvatel, který je trénován, aby tvým jménem založil novou vesnici. Protože je hledání místa pro novou vesnici velmi obtížné musíš vyslat tři osadníky. K tomu pro vybudování základů nové vesnice potřebuješ 750 jednotek od každé suroviny.
 • Výzkum: 7200 Dřeva, 5500 Hlíny, 5800 Železa, 6500 Obilí, Doba: 2:52:13
 • Rychlost: 5 Polí/Hodina
 • Nosnost: 3000 Surovin
 • Výživa: 1 Obilí za hodinu
 • Doba výcviku: 7:28:20 v rezidenci nebo paláci úrovně 10+