/header.png

 Travian

Každá rasa má svoje pozitiva i negativa, menší výčet: Je to udělané podle poměru cena/výkon


GERMÁNI
- nejlepší útok jízdou si Germáni drží po celý věk - Teuton jezdec má skvělé parametry  v ceně
-na obranu proti jízdě si celý věk drží jen oštěpaře
-v počátku věku má suverénně nejlepší útoky a to jak pěchotou, tak jízdou
- postupem času, kdy už nezáleží tolik ceně, je třeba přejít v pěchotě z pálkaře na Sekerníka - tím se bohužel stává Germán v pěším útoku z hlediska kvality nejhorší
-je velmi zranitelný proti pěším útokům - drží si na obranu rovněž oštěpaře, ale má velmi nekvalitní parametry


ŘÍMANÉ
-na začátku věku jsou jejich valutou jen Praetoriáni - ty si drží po celý věk na obranu proti pěchotě
- pěší útok vede na Imperiánech po celý věk - ale z počátku věku to je (ve srovnání s Galy a Germány) nejhorší pěší jednotka, její síla se projevuje až na konci věku
- na začátku se v jízdě víc vyplácí vyrábět Imperatorisy než Caesarisy
- v pozdější části věku je třeba Imperatorisy vyměnit za Caesarisy
- jsou velmi zranitelní proti útokům jízdou - na obranu drží legionáře

GALOVÉ
- v obraně drží Falanx po celý věk - dosahuje výborných parametrů(poměr cena/výkon), není tak dobrá jako Praetorián (oštěpař) v boji proti pěchotě (jízdě), ale dosahuje až 90% jejich kvality a je univerzální
- v jízdě se víc vyplácí vyrábět blesky než Haeduány
- v pozdější fázi věku je třeba blesky vyměnit za Haeduány
-radši na ně vést útok pěšky než na koních, ale skutečně jen o něco je to cena za to je, že nemají žádnou elitní jednotku v řazení podle parametrů

OBRANA v ali (obecně)
-je velmi důležité obranu kombinovat z více národů
- pokud by každý hrál jen za sebe, bez vzájemné pomoci, tak jsou na tom nejlépe Galové... Římani jsou příliš zranitelní jízdou, Germáni zase pěchotou
- ve všech fázích hry je nejlepší obrana poskládaná pouze z těchto dvou jednotek; Praetorián a oštěpař - zajišťuje to nejlepší a nejefektivnější obranu, jaké lze na serveru dosáhnout (pokud je čas tam tyto pomalé jednotky dostat)
- pokud v alianci chybí Římani/Germáni je nejlepší alternace za oštěpaře falanga a za Praetoriána buď falanga nebo Druidí jezdec, v závislosti na tom, jestli je začátek, nebo konec věku

ÚTOK v ali (obecně)
-je třeba zvolit, zda je lépe útočit pěšky nebo v jízdě - volba na základě infiltrace špionů, pokud není, tak na základně obráncova národa
- útok v jízdě má nejlepší Germán
- útok v pěchotě na začátku věku má nejlepší Germán, druhý je Gal a třetí Říman, v pozdější fázi je pořadí obráceně (nejlepší Říman, nejhorší Germán)