/header.png

Travian

Národy

V Travian najdete 3 různé národy: Římané, Galové a Germáni. Každý má své výhody i nevýhody a také vojenské jednotky se mezi jednotlivými národy podstatně liší. Je tedy důležité si rozmyslet, který národ si vybrat. Měl by odpovídat vašemu plánovanému stylu hry.

 

 

 

 

Římané

Římané mají sice drahé jednotky ale později uvítáte možnosti stavět pole a budovy najednou což ušetří spoustu času a síla jejich vojska je v konečné fázi hry velmi důležitá. Římané jsou ideální pro začátečníky a pro ty, kteří si ještě nejsou jisti, jaký způsob herního stylu si vybrat.

 

 

+ , - :

+ Můžete zároveň stavět budovy i surovinová pole
+Městská zeď zajišťuje efektivní obranu
+ Obchodníci unesou 500 surovin(rychlost: 16 polí/hodina)
+Velice silné pěší jednotky, průměrné jízdní jednotky
- Výcvik jednotek je časově náročný a drahé

Galové

Galové jsou výborní pro defensivní styl hry mají totiž velké úkryty a pasti které vám dávají výhodu při obraně a taky mají nejrychlejší přesun jednotek. Tento národ má sice výborné obranné schopnosti, ale i ofensivní způsob hry může skvěle fungovat. Umožní Vám taktizovat. Otevírá se široká škála válečných strategií: útočná nebo obranná taktika, být samotářem nebo naopak pomáhat ve stavu nouze, být usedlíkem nebo dobyvatelem. Cokoliv, co Vás napadne.

 

+ , - :

+ Výhoda rychlosti: nejrychlejší vojenské jednotky ve hře
+ Palisáda zajišťuje průměrnou obranu
+Obchodníci unesou 750 surovin (rychlost: 24 polí/hodina)
+Úkryt má dvojnásobnou kapacitu
- Drahé zbraně
+ Levní osadníci
+Výhoda Pastí

Germáni

Germáni

Germáni jsou nejlepší na ofenzívu, útoky a rabování díky velké nosnosti a malé ceně pálkařů můžete rychle začít rabovat okolí (můžete vnikat i do 1/3 skladů), ale pokud chcete hrát mírumilovně, tak to není to pravé protože obrana je relativně slabá.
Germáni postrádají vojenskou disciplínu Galů a Římanů, jsou proto pomalejší a slabší než ostatní vojáci. Pro ofenzivně zaměřené a zkušené hráče jsou Germáni ta pravá volba!

 

+ , - :

+Výhoda při loupeži: úkryty nepřátel mohou skrýt jen 2/3 surovin
+ Zemní hráz je téměř nedobytná, ale poskytuje jen malou obranu
+Obchodník unese 1000 surovin (rychlost: 12 polí/hodina)
+Nesmírně levné a rychlé vojsko s největší nosnou kapacitou
- Slabá obrana