/header.png

 

Rozbory jednotek a národů: Dá se z toho ledacos vyčíst a můžeme o tom i diskutovat.

PODLE CENY

nejlepší ÚTOK pěšky:

1. Nejlepší pěší útočící jednotka je pálkař(Ger)
2. Sekerník (Ger) - dosahuje jen 76,5% efektivnosti pálkaře
3. Šermíř (Gal) - 75,9%
4. Imperián (Řím) - 72,9%

Dle očekávání jsou pálkaři zabijáci. Zbytek je dost pod nimi zhruba na podobných úrovních a římští vojáci jsou v pěším útoku slabší než Galští, což pro mě byl trošku šok.


ÚTOK jízdou:

1. Nejlepší jezdecká útočící jednotka je Teuton jezdec(Ger)
2. Equites Imperatoris(Řím) - dosahuje jen 86,5% efektivnosti Teutona
3. Equites Caesaris (Řím) - 84,2%
4. Theutates Blesk (Gal) - 83,9%
5. Haeduan (Gal) - 72,4%

Opět jak se čekalo. Jen mě trošku překvapilo, že římská jízda z Imp. vychází líp než z Caes...


OBRANA protipěchotní:

1. Nejlepší obranná jednotka proti pěšákům je Praetorián (Řím)
2. Phalanx Gal) - dosahuje jen 90,0% efektivnosti Praetoriána
3. Druid jezdec (Gal) - 74,7%
4. Oštěpař (Ger) - 72,8%

Že pretoriáni jsou proti pěchotě nejlepší bylo jasný. Falanga i tak dosahuje hodně vysokých kvalit. Překvapením je pro mě oštěpař, čekal jsem, že Germáni budou mít míň efektivní obranu...
Druid je typická obranná jednotka použitelná především, když jde o čas.


OBRANA proti jízdě:

1. Nejlepší obranná jednotka proti jezdectvu je Oštěpař(Ger)
2. Phalanx (Gal) - dosahuje jen 89,9% efektivnosti Oštěpaře
3. Legionář (Řím) - 64,3%
4. Haeduan (Gal) - 47,6%
5. Praetorian (Řím) - 43,1%

Oštěpař jako elitní jednotka proti jízdě se dala čekat, falanga je opět v dosti těsném závěsu. Římský legionář už je dosti nekvalitní, z čehož je právě vidět ta citelná zranitelnost Římanů jízdou, podobně jako zranitelnost Germánů pěchotou.
Haeduána a praetoriána uvádím spíš jen pro zajímavost, protože jsou 4. a 5. v pořadí a už s takto nízkou efektivitou. Z toho si můžete velmi snadno domyslet, jak bídně na tom jsou asi ostatní jednotky jako šermíř, Imperián, pálkař, apod. v obraně proti jízdě...


PODLE UPKEEPU

nejlepší ÚTOK pěšky:

1. Nejlepší pěší útočící jednotka je Imperián (Řím)
2. Šermíř (Gal) - dosahuje jen 92,9% efektivnosti imperiána
3. Sekerník (Ger) - 85,7%

Tady už vedou imperiáni, naopak germánský jednotky jsou na tom překvapivě špatně...


ÚTOK jízdou:

1. Nejlepší jezdecká útočící jednotka je Teuton jezdec(Ger)
2. Haeduan - dosahuje jen 93,3% efektivnosti Teutona
3. Equites Caesaris (Řím) = Theutates Blesk(Gal) - 90,0%

Pokud se zanedbá pořizovací cena a vztahuje se to pouze na upkeep, tak platí, že čím větší jednotka, tím lepší útok v poměru k upkeepu - každý dělá nejtěžší jízdu, co má.


OBRANA protipěchotní:

1. Nejlepší obranná jednotka proti pěšákům je Praetorián (Řím)
2. Druid jezdec(Gal) - dosahuje jen 88,5% efektivnosti Praetoriána
3. Paladin (Ger) - 76,9%
4. Phalanx (Gal)=Imperián(Řím) - 61,5%
5. Oštěpař (Ger)=Legionář(Řím)=Šermíř(Gal) - 53,8%

Tady především překvapuje potenciál druida. Při protipěchotní defenzi v pozdější fázi teda nemá falangy vůbec smysl vyrábět. Ohromná efektivita pretoriánů vůči všemu ostatnímu zde je naprosto zřejmá.


OBRANA proti jízdě:

1. Nejlepší obranná jednotka proti jezdectvu je Oštěpař (Ger)
2. Haeduan (Gal) - dosahuje jen 91,7% efektivnosti Oštěpaře
3. Phalanx (Gal)=Legionář (Řím) - 83,3%
4. Praetorian (Řím) - 58,3%

Haeduan efektivnější než falanga mě malinko zaskočil a legionář, který se falangám vyrovná, taky. Ale nezapomínejte, že je to vše jen vztáhnuto k upkeepu, ne k pořizovací ceně!===== RESULT ======

GERMÁN (bez podpor)
* nejlepší útok jízdou si Germán drží po celý věk - Teuton jezdec má skvělé parametry jak v ceně, tak v upkeepu
* na obranu proti jízdě si celý věk drží jen oštěpaře
* proti pěchotě je velice zranitelný, drží si kvůli tomu v obraně oštěpaře a později až je dosti bohatý, tak rytíře... ale o hodně lepší je si sehnat cizí podpory
* v počátku věku má suverénně nejlepší útoky a to jak pěchotou, tak jízdou
* postupem času, kdy začíná záležet spíš na upkeepu než na ceně, je třeba přejít v pěchotě z pálkaře na sekerníka - tím se bohužel stává Germán v pěším útoku z hlediska kvality nejhorší


ŘÍMAN (bez podpor)
* na začátku věku je jeho valutou jen praetorián - toho si drží po celý věk na obranu proti pěchotě
* proti jízdě je velmi zranitelný, musí kvůli tomu používat legionáře, pokud nemá cizí podpory
* pěší útok vede na imperiánech po celý věk - ale z počátku věku to je (ve srovnání s Galy a Germány) nejhorší pěší jednotka, její síla se projevuje až na konci věku
* na začátku se v jízdě víc vyplácí vyrábět Imperatorisy než Caesarisy (lepší cena za rekrut)
* v pozdější části věku je třeba Imperatorisy vyměnit za Caesarisy (lepší kvalita v upkeepu)
* je velmi zranitelný proti útokům jízdou - na obranu drží legionáře


GAL (bez podpor)
* v obraně drží falangu po velkou část věku - dosahuje výborných parametrů, není tak dobrá jako praetorián (oštěpař) v boji proti pěchotě (jízdě), ale dosahuje až 90% jejich kvality a je univerzální
* později je lepší kombo druid+heduán (oba vychází podle upkeepu líp než falanga, ale jsou taky o dost dražší na rekrut)
* v jízdě se víc vyplácí vyrábět blesky než haeduány (levnější rekrut)
* v pozdější fázi věku je třeba blesky vyměnit za haeduány (větší kvalita v upkeepu)
* nemá přirozenou slabinu - malinko radši na něj vést útok pěšky než na koních, ale skutečně jen malinko, není to slabina - cena za to je, že nemá žádnou elitní jednotku v řazení podle parametrů


OBRANA (obecně)
* je velmi důležité obranu kombinovat z více národů
* pokud by každý hrál jen za sebe, bez vzájemné pomoci, tak jsou na tom nejlépe Galové... Římani jsou příliš zranitelní jízdou, Germáni zase pěchotou
* ve všech fázích hry je nejlepší obrana poskládaná pouze z těchto dvou jednotek; Praetorián a Oštěpař - zajišťuje to nejlepší a nejefektivnější obranu, jaké lze na serveru dosáhnout (pokud je čas tam tyto pomalé jednotky dostat)
* pokud v alianci chybí Římani / Germáni je nejlepší alternace za oštěpaře falanga nebo Haeduán a za Praetoriána buď falanga nebo druidí jezdec, v závislosti na tom, jestli je začátek, nebo konec věku


ÚTOK (obecně)
* je třeba zvolit, zda je lépe útočit pěšky nebo v jízdě - volba na základě infiltrace špionů, pokud není, tak na základně obráncova národa
* útok v jízdě má nejlepší vždy Germán, začátkem věku je druhý Říman a třetí Gal, později se Gal dostane před Římana
* útok v pěchotě na začátku věku má nejlepší Germán, druhý je Gal a třetí Říman, v pozdější fázi je pořadí obráceně (nejlepší Říman, nejhorší Germán)


JEDNOTKY&POPIS (kdy a co dělat (pro válku) - pohled z hlediska kvality a ceny, neřeší úplný počátek, kdy ještě není vše vynalezeno)

ŘÍMAN

- legionář - vyrábět pouze na obranu proti jízdě, nevyrábět pokud jsou zajištěni spojenci z řad galů či germánů
- praetorián - vyrábět 24 hodin denně a zásobovat jimi co nejvíce spojenců, co jsou ochotni za ně zaplatit, nejefektivnější, nejlevnější a nejlepší obranná jednotka proti pěchotě
- imperián - v téhle jednotce vést všechny pěší útoky - z počátku věku přenechávat útoky v pěšácích germánům a galům, později všude zasazovat pěší úder jako první
- Equites Imperatoris - na začátku dělat jízdu jen v těchto jednotkách, při útoku nechat útočit germana

Další reakce:
=============
U rozboru jednotek se vždy uplatňují souvislosti:

-analýza je suprová pro fázi hry do cca 15 měst - zde absolutně odpovídá, plně souhlasím.

- po 15 městech nastává nadvláda Římana - pokud je stejně schopný jako ostatní - tedy upkeep znamená vztah ke spotřebě obilí, ale uvažuje výrobní dobu - tento faktor je někdy přeháněn, a proto se uvádí, že Teuton je lepší než Caesaris a to není pravda - v závěru na penězích nezáleží, ale záleží na ztrátách/výrobní doba/obilí - problém Caesarise je ve spotřebě obilí a ve výrobní době - to Říman kompenzuje větším počtem měst (při stejné schopných hráčích má Říman cca 50 měst, Gal okolo 42 a Germán okolo 40 - někde jsem to četl, analyzovali to dosti solidní hráči), protože dokáže stavět 2 věci najednou, tak má také mnohonásobně vyšší počet kulturních bodů, což je veškerá brzda zabírání/výstavby měst. Slavnosti mají všichni stejně, takže je jasné, že schopný Říman prostě města staví rychleji, má rychleji KB a toto se neustále prohlubuje. V této fázi je i spotřeba Caesarie (4) a Teutona (3) více než srovnaná a od této fáze nemá říman konkurenci v útoku - má nej útočnou jednotku pěší (Imp) i nej jezdeckou (Caesaris), má nej obranu pěší a skoro stejně dobrou obranu proti jízdě jako gal (50+50+50 = 150 (legie) vs Hadeun (165)). Suverén v obraně proti jízdě je vždy germán, na druhou stranu počet měst, více jednotek....

Tedy pokud vezmem čistou analýzu jednotek, tak je pravda co bylo napsáno, když vezmem v potaz města atd... tak si říman v závěru vystačí sám a jedinou slabinou je obrana proti jízdě, která vlivem počtu měst a městských hradeb není slabina.

no 1.: EKONOMIKA

Vylepšete všechny zdroje surovin na level 8. Pak místo abyste všechny zvedali na level 9. Udělejte od každého druhu 9 a hned 10 level. Tím získáte přístup k pile, slévárně,cihelně. Na pekárnu potřebujete ještě level 10 pole a level 5 mlýn. Takže level 10 pole není nutné stavět. Tyto ekonomické budovy jsou velice levné. Doporučuji jim zvednou level na 4-5 hned jak k nim získáte přístup.

no 2.: MLÝN

první level mlýnu stavějte až, budete mít na level 6 všechny obilné pole. Level2 a 3 mlýnu doporučuji stavět na levelu 8 všech ostatních polí. Pokud to uděláte dříve rozhodí vám to ekonomiku.

no 3.: ŠPEHOVÉ

jejich posílání, jak funguji a jak se bránit?
První věc ohledně špehů je asi to že pokud chcete někoho vyšpehovat musíte poslat více špehů než má on. Například budu mít 10 špehů a vy pošlete 5 tak vám všichni umřou a nic se nedovíte. Na větší hráče které jste zatím nechávali na pokoji posílejte napoprvé špehů co nejvíc nejlépe všechny co máte. Tím budete mít zaručeny že ho vyšpehujete a že vám jich také neumře tolik.

Špehové jsou asi jediná jednotka u které se vyplatí udělat brzy nějaké to vylepšeni. Funguje to následovně pokud chcete docílit menšího umírání špehů vylepšete si je v kovárně. Pokud naopak chcete ztížit vyšpehování vaší vesnice ostatními vylepšete je ve zbrojnici. Další významný atribut, který má vliv na to zda vás protivník vyšpehuje je úroveň hradeb města. Hradby mají dokonce větší vliv než vynálezy ve zbrojnici.

a ještě pár zásad...

* Úkryty jsou dobré ze začátku a pak je lepší je zbourat a uvolnit ta místo jiným budovám třeba skladům.
* Mít armádu na úkor produkce si mohou dovolit pouze Germáni! U jiných národů je to sebevražda.
* Když už nějakou armádu máte, zkuste stavět hradby. Na 10 levlu přidávají 40% k obraně u Římana a 30% u Galů!!! u Germánů je to málo ale aspoň nechcípou tak rychle
*Udržujte si stejnou produkci od všech surovin. jen obilí může být méně.
* Mimo Germánů prosím jeďte hlavně na ekonomiku. Armádu pak postavíte daleko snáz.
* V poště pište radši slušně.

 

( Z ally fóra )