/header.png

 

Budovy

Ze začátku je nejdůležitější soustředit se na suroviny. Potřebuješ je ke všemu. V Travian jsou suroviny Dřevo, Hlína, Železo a Obilí, které by jsi měl co nejčastěji vylepšovat, protože tím víc jde populace nahoru a tím více a rychleji můžeš stavět jiné budovy.Suroviny se produkují v surovinových polích zobrazených v přehledu vesnice, každá vesnice má 18 surovinových polí. První vesnice mají vždy 4 Dřevorubce, 4 Hliněné doly, 4 Železné doly a 6 Obilných polí, ale jiné vesnice kolem tvé můžou mít jiné rozvržení.


Přehled surovin

DøevoDřevo - Dřevorubec: Tak jako železo se uplatní hlavně na Budovy ale i na výzkumy vojáků, kdy při pozdějším zkoumání některých vojsk nebo např. osadníků nebo náčelníků je dřevo skoro jako největší spotřebitel na prvním místě a to hlavně u Osadníků a Náčelníka.U budov spíš ale čekejte velkou spotřebu přibližně až nad 10 lvl.

HlínaHlína - Hlíněný Důl: Hlavní funkce je těžba hlíny,která se používá hlavně do základů Budov nebo Palisády.

ŽelezoŽelezo - Železný Důl: Vytěžené železo se uplatní hlavně pro tvorbu a pevnost zbraní.Čím více železa je, tím mají vojáci mnohem silnější zbraně.Samozřejmě, že železo se uplatní i na "tvorbu" Budov, ale to jen z mála.

ObilíObilí - Obilné pole: Obilí hlavně vyživuje jednotky a vlastně celou vaší Vesnici.

Rozšiřování nebo stavění budovy můžeš zastavit kliknutím na červené X (Zruš) v přehledu vesnice, ale přijdeš o některé suroviny.

Centrum vesnice

V centru vesnice vidíš stavební plochy. Na každé ploše může být jen jedna budova. Normálně můžeš použít stavební plochu pro jakoukoliv budovu kromě shromaždiště a zdi.Všechny budovy kromě úkrytu, skladiště a sýpky můžeš ve vesnici postavit jen jednou. Tyto tři výjimky, můžeš ve vesnici postavit kolikrát chceš, ihned jak některou z nich rozšíříš na poslední úroveň. Budovy jsou politické, ekonomické nebo vojenské. U většiny budov budeš muset splnit požadavky před tím, než ji budeš moci postavit. Požadavky pro postavení některé budovy můžeš vidět na stránce budov nebo stromu budov.

Hlavní přehled budov

 

Základní budovy se kterými se postupně během začátku hry setkáte

Hlavní budova
Hlavní budova

V hlavní budově bydlí stavitelé vesnice. Čím vyšší úroveň, tím rychleji stavíte nebo zvyšujete úrovně budov ve vesnici.

Výhody národů:
Římané: Budovy a surovinová pole se mohou stavět zároveň.

Døevo70 | Hlína40 | Železo60 | Obilí20 | Spotøeba obilí2 | 0:33:20

Požadavky:
žádné

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sklad surovinSklad surovin

Dříví, hlína a železo se hromadí ve skladu. Čím vyšší úroveň, tím vyšší je kapacita skladu. Na úrovni 20 pak můžeš postavit další přídavné sklady.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo130 | Hlína160 | Železo90 | Obilí40 | Spotøeba obilí1 | 0:33:20

Požadavky:
Hlavní budova úroveň 1

----------------------------------------------------------------------------------------------

SýpkaSýpka

Obilí sklizené na polích se skladuje v sýpce. Čím vyšší úroveň, tím je větší její kapacita. Na úrovni 20 pak můžeš postavit další přídavné sýpky.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo80 | Hlína100 | Železo70 | Obilí20 | Spotøeba obilí1 | 0:26:40

Požadavky:
Hlavní budova úroveň 1

----------------------------------------------------------------------------------------------

Úkryt
Úkryt

V případě, že je vesnice napadena, můžeš schovat část surovin v úkrytu. Tyto suroviny pak nemohou útočníci ukrást. Úroveň 1 zajistí, že 100 od každé suroviny bude ukryto před nájezdy. Na úrovni 10 pak můžeš postavit další přídavné úkryty.

Výhody národů:
Galové: Úkryt má dvojnásobnou kapacitu
Germáni: Úkryty nepřátel chrání pouze 66% své běžné kapacity

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo40 | Hlína50 | Železo30 | Obilí10 | Spotøeba obilí0 | 0:12:30

Požadavky:
žádné

----------------------------------------------------------------------------------------------

AmbasádaAmbasáda

Abys mohl/a vstoupit do aliance, potřebuješ ambasádu. Na úrovni 3 můžeš založit vlastní alianci. Každá další úroveň ambasády pak zvyšuje členskou kapacitu o číslo tři.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo180 | Hlína130 | Železo150 | Obilí80 | Spotøeba obilí3 | 0:33:20

Požadavky:
Hlavní budova úroveň 1

----------------------------------------------------------------------------------------------

ShromaždištěShromaždištì

Na shromaždišti dáváš rozkazy svým vojákům a můžeš tu také rozeznat původ přicházejících útočníků. Shromaždiště může být postaveno pouze na určeném místě ve středu vesnice (kousek od postaviček). Čím vyšší úroveň, tím více si můžeš vybrat cílů pro útoky s katapulty.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo110 | Hlína160 | Železo90 | Obilí70 | Spotøeba obilí1 | 0:33:20

Požadavky:
žádné

----------------------------------------------------------------------------------------------

TržištěTržištì

Na tržišti můžeš posílat suroviny nebo s nimi obchodovat. Čím vyšší úroveň, tím více je k dispozici obchodníků, kteří nesou dané množství surovin.

Výhody národů:
Římané: Obchodníci nesou 500 surovin. Rychlost: 16 polí/hod.
Germáni: Obchodníci nesou 1000 surovin. 12 polí/hod.
Galové: Obchodníci nesou 750 surovin. 24 polí/hod.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo80 | Hlína70 | Železo120 | Obilí70 | Spotøeba obilí4 | 0:30:00

Požadavky:
Hlavní budova úroveň 3, Sklad surovin úroveň 1, Sýpka úroveň 1

----------------------------------------------------------------------------------------------

KasárnyKasárny

Všichni pěší vojáci jsou vycvičováni v kasárnách. Čím vyšší úroveň, tím rychleji je vojsko vycvičováno.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo210 | Hlína140 | Železo260 | Obilí120 | Spotøeba obilí4 | 0:33:20

Požadavky:
Shromaždiště úroveň 1, Hlavní budova úroveň 3

----------------------------------------------------------------------------------------------

StájeStáje

Všechny jezdecké jednotky jsou cvičeny ve stájích. Čím vyšší úroveň, tím rychleji je vojsko cvičeno.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo260 | Hlína140 | Železo220 | Obilí100 | Spotøeba obilí5 | 0:36:40Požadavky:
Kovárna úroveň 3, Akademie úroveň 5

----------------------------------------------------------------------------------------------

DílnaDílna

Zbraně jako katapulty a beranidla se vyrábějí v dílně. Čím vyšší úroveň, tím rychleji jsou zbraně vyráběny.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo460 | Hlína510 | Železo600 | Obilí320 | Spotøeba obilí3 | 0:50:00

Požadavky:
Akademie úroveň 10, Hlavní budova úroveň 5

----------------------------------------------------------------------------------------------

AkademieAkademie

Akademie je místo, kde se vyvíjejí nové typy vojáků (každý nový druh je nutné nejprve vyvinout v Akademii a teprve potom v Kasárnách nebo Stájích vycvičit).

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo220 | Hlína160 | Železo90 | Obilí40 | Spotøeba obilí4 | 0:33:20

Požadavky:
Kasárny úroveň 3, Hlavní budova úroveň 3

----------------------------------------------------------------------------------------------

KovárnaKovárna

V tavných pecích Kovárny se zdokonalují zbraně vojáků. Čím vyšší úroveň, tím kvalitnější zbraně se zde vyrábí.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo170 | Hlína200 | Železo380 | Obilí130 | Spotøeba obilí4 | 0:33:20

Požadavky:
Hlavní budova úroveň 3, Akademie úroveň 3

----------------------------------------------------------------------------------------------

ZbrojniceZbrojnice

V tavných pecích Zbrojnice se zdokonaluje brnění vojáků. Čím vyšší úroveň, tím kvalitnější brnění se zde vyrábí.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo130 | Hlína210 | Železo410 | Obilí130 | Spotøeba obilí4 | 0:33:20

Požadavky:
Hlavní budova úroveň 3, Akademie úroveň 1

----------------------------------------------------------------------------------------------

PalácPalác

Palác může být postaven pouze v jedné vesnici, čímž automaticky získává ochranu hlavní vesnice. Pokud má hráč méně než čtyři vesnice, hlavní vesnice nemůže být dobyta.

Na úrovni 10, 15 a 20 mohou být vycvičeni 3 osadníci nebo správce (Senátor, Velitel, Vůdce).

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo550 | Hlína800 | Železo750 | Obilí250 | Spotøeba obilí1 | 1:23:20

Požadavky:
Ambasáda úroveň 1, Hlavní budova úroveň 5, Rezidence

----------------------------------------------------------------------------------------------

RezidenceRezidence

Rezidence je malý palác, kde při návštěvě přebývá král/ovna. Stojí-li rezidence nebo palác, nemůže být vesnice dobyta. K dobytí vesnice je nejprve potřeba zničit katapulty rezidenci nebo palác.

Na úrovni 10 a 20 mohou být vycvičeni 3 osadníci nebo správce (Senátor, Velitel, Vůdce).

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo580 | Hlína460 | Železo350 | Obilí180 | Spotøeba obilí1 | 0:33:20

Požadavky:
Hlavní budova úroveň 5, Palác

----------------------------------------------------------------------------------------------

Obchodní kancelářObchodní kanceláø

V Obchodní kanceláři se zdokonalují povozy obchodníků. Čím vyšší úroveň, tím je větší nosná kapacita obchodníků.

Každá úroveň zvyšuje kapacitu o 10%. Na úrovni 20 unese obchodník třikrát tak velké množství než na začátku.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo1400 | Hlína1330 | Železo1200 | Obilí400 | Spotøeba obilí3 | 0:50:00

Požadavky:
Tržiště úroveň 20, Stáje úroveň 10

----------------------------------------------------------------------------------------------

Turnajové hřištěTurnajové høištì

Na turnajových hřištích zlepšuje vojsko svoji odolnost. Díky tomu dokáže pak ujít dlouhou vzdálenost za kratší dobu.
Čím větší úroveň, tím rychlejší (1 úroveň = o 10% rychlejší) jsou tvoji vojáci od vzdálenosti 30 čtverců.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Døevo1750 | Hlína2250 | Železo1530 | Obilí240 | Spotøeba obilí1 | 0:58:20

Požadavky:
Shromaždiště úroveň 15

----------------------------------------------------------------------------------------------