/header.png

 

Nataři

 

S vojsky kmene Natars se můžete setkat až na konci serveru. Jejich příchod znamená neodvratitelný konec herního světa jeho brzký restart.

 

Nataři  přicházejí!

Dny začínají být stále kratší a noci stále chladnější a delší, hráči v Travianu cítí, že konec jejich doby je blízko. Blednoucí příběhy o slavných bitvách a okázalých stavbách minulých epoch byly většinou vše, co ještě zbylo. Rozhodlo se, že takhle to neskončí! Má být stvořen div,stavba nekonečné velikosti a moci.Tento Div světa má obyvatele Travianu spolčit. Bohužel bylo vědění o okázalých Divech světa uplynulých dní dávno od nejstarších vzato do hrobu. Když už lidé neviděli žádnou naději, odvrátil osud jejich pozornost na národ Natarů. Onen dávný národ, který již přežil nějaké ty doby,ještě ovládal umění stavby Divu světa,jenže něco tajemného od nich šlo a nemělo dlouho trvat,než....
 

Historie Natarů
Kdysi,dlouho předtím než Římané napadli Travian, žily národy, které se dnes nazývají Germáni nebo Galové v poddanství Natarů. Nataři byli podivný národ, který by již dávno upadl v zapomnění, kdyby dále nežil v příbězích. Nataři kdysi ovládali Travian a disponující při jejich moci a krutosti všeobsáhlé vědění,aby elementární prasíly, které jsou v přírodě nesrovnatelné. Můžou se stavět již při stájích úrovně 1. O Natarech se toho ví jen málo, existuje jen jedna očitá zpráva, která vypráví o Zlatém městě,v jehož středu je popsán chrám, Div světa nepopsatelné velikosti a moci.Vypráví se o záhadných místech,v e kterých můžou být tyto stavby postaveny. Místa, v nichž je uchováváno přemocné vědění, sloužící k znovu poddaní celého Travianu.
 

Plán na div světa

Nicméně Nataři mají své vlastní plány a chtějí zbudováním Divu světa lid Travianu zotročit a ovládat. Ale kdo místo nich zbuduje Div světa, dosáhne společného cílu Travianerů. Svět v míru a souladu. Na konci se ukáže, zda jsou Travianeři schopni vykonat tento okázalý čin. Budou se ještě v příštích dobách na táborácích vyprávět příběhy o slavných aliancích nebo o tajemných Natarech..
 

(z oficiálního travian fora)

Příchod natarů na české a slovenské Servery:

Nataři jsou zpravidla přidáni do hry 10 měsíců od startu serveru +- dny

 

Nataři jednotky

Cena a vlastnosti

Síla útoku

Obrana proti pìchotì

Obrana proti jezdeckým jednotkám

Døavo

Hlína

Železo

Obilí

Výživa

Rychlost

Legionáø

Kopiník

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Pretorián

Trnový válečník

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Imperián

Gardist

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Equites Legáti

Kradoucí pták

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Equites Imperatoris

Sekerní jezdec

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Equites Caesaris

Natarský rytíř

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Øímanské beranidlo

Válečný slon

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Ohnivý katapult

Ballista

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Senátor

Natarský císař

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Osadník

Osadník

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Natar

 

 

Kopiník
Jejich dlouhé, ostré kopí tvoří většinou první obrannou linii v boji proti nepříteli. Kopiníci Natarů jsou stateční a odvážní bojovníci, užívají svoje dovednosti nejlépe k tomu, aby donutili jízdní útočníky k pádu z koně a svému vítězství.

 Natarský válèníkTrnový válečník
Jejich ukované, trnům podobné výběžky na jejich helmách,ručních a ramenních chráničích opatřili trnovým válečníkům jejich jméno. Dobří na nohou musí být statní muži,kteří pro Natary účinkují ve slavných bitvách jako trnoví válečníci.
 
GardistaGardist
Od spojenců uctíváni a od nepřátel obávaní. Úplně si vystačí bez nějakého jezdeckého zvířete, Gardist se počítá mezi mnoho stranné bojovníky Natarů. Všeobecně platí jako vytrénovaný bojovník, který se svými ostrými meči nepříteli skoro nenechává šanci. Ale pro svoje těžké brnění se používá i k obraně vesnice.
 

 PtáciKradoucí pták
Nataři využívají kradoucí ptáky k získávání informací o jejich nepřátelích.Tyto špehové jsou tímto prakticky neviditelní. Ale uřvané,opeřené hejno dokáže být dokonce od normálních obyvatel vesnice zachyceno

 

 

 


AxeriderSekerní jezdec
Voní to po smrti a ničení,když se sekerní jezdci chystají do bitvy. Zručně jako rolník s kosou seká pastviny, sekají svými mocnými sekerami proti nepříteli. Jedna rána - jeden řez většinou stačí,aby nepříteli vzala život.

 

 


Natarský rytíøNatarský rytíř
Jen ti nejzručnější a nejsilnější bojovníci Natarů přežijí výcvik natarského rytíře. Můžeme vpravdě mluvit o drsném bojovém umění, když uvidíme jak dokonale a nebojácně ovládají svůj meč. I jejich koně patří k nejsilnějším jejich typu a jsou, stejně jako sám natarský rytíř,dobře vybaveni. Rychle se začalo v královstvích a zemích mluvit,že davu natarských rytířů se nemůže skoro nic postavit do cesty.
 

 

 

 

WarelephantVálečný slon
Nataři dokázali jako žádný jiný národ ovládnout tyto imposantní tvory. Žádný val,žádná hradba a už vůbec žádná palisáda nedokáží vzdorovat útoku válečného slona. Sice je pomalý,ale houževnatě a nezadržitelně rozšlape vše, co se mu postaví do cesty.
 

 

 


WarelephantBallista
I jako inženýři byli Nataři úspěšní. Tak vytvořili již dávno před ostatními národy obrovské,dvojramenné přístroje. Mnoho mužů je potřeba k natažení provazů a následnému cílenému odpálení.Kde udeří,nezůstane žádný kámen na hradbě, i silné duby po úderu pukají.
 

 Natarský cisaøNatarský císař
Směs čistého strachu,obdivu a úctyhodnosti projedou obyvatele vesnice, když k nim Natarský Císař mluví. Tento impozantní,dobře vzdělaná osoba ráda, se svým ohromným charismatem, celou vesnici jen s jediným proslovem poddat.

 

 

 

Natarský osadníkOsadník
Neohrožení muži a stavitelé,plní touhy po činech a s velkou zkušeností při kultivování půdy a budování paláců, jdou vždy tři, aby natarům přivlastnili novou zem.
 

 

 

(autoři obrázků Natarů: KenR & Houmes a také Inferno texty z travian fora )