/header.png

 

Římané - jednotky

Cena a vlastnosti
Síla útoku Obrana proti pìchotì Obrana proti jezdeckým jednotkám Døavo Hlína Železo Obilí Výživa Rychlost
Legionáø Legionář 40 35 50 120 100 180 40 1 6
Pretorián Pretorián 30 65 35 100 130 160 70 1 5
Imperián Imperián 70 40 25 150 160 210 80 1 7
Equites Legáti Equites Legáti 0 20 10 140 160 20 40 2 16
Equites Imperatoris Equites Imperatoris 120 65 50 550 440 320 100 3 14
Equites Caesaris Equites Caesaris 180 80 105 550 640 800 180 4 10
Øímanské beranidlo Římské beranidlo 60 30 75 900 360 500 70 3 4
Ohnivý katapult Ohnivý katapult 75 60 10 950 1350 600 90 6 3
Senátor Senátor 50 40 30 30750 27200 45000 37500 5 4
Osadník Osadník 0 80 80 5800 5300 7200 5500 1 5

 

Legionář

Legionáø Požadavky: Kasárny úroveň 1
Základní jednotka římanů. Je to obyčejný a všestranný voják, který se uplatní jak v útoku, tak v obraně. Na druhou stranu jeho všestrannost z něj dělá slabou jednotku, protože není v ničem tak dobrý aby dosáhl uplatnění jen v jednom oboru.
 • Výzkum: 0 Dřeva, 0 Hlíny, 0 Železa, 0 Obilí, Doba: /
 • Rychlost: 6 Polí/Hodina
 • Nosnost: 40 Surovin
 • Výživa: 1 Obilí za hodinu
 • Doba výcviku: 0:33:20 v kasárnách úrovně 1

Pretorián

Pretorián Požadavky: Akademie úroveň 1, Zbrojnice úroveň 1
Pretorián je vrchní stráž císaře. Na život a na smrt bude tato silná ,obranná jednotka bránit císaře a vesnici. Je opravdu silný ale jeho slabinou je útok.
 • Výzkum: 700 Dřeva, 620 Hlíny, 1480 Železa, 580 Obilí, Doba: 02:20:00
 • Rychlost: 5 Polí/Hodina
 • Nosnost: 20 Surovin
 • Výživa: 1 Obilí za hodinu
 • Doba výcviku: 0:36:40 v kasárnách úrovně 1

Imperián

Imperián Požadavky: Akademie úroveň 5, Kovárna úroveň 1
Je to nejsilnější pěší jednotka římanů. Je silný, je rychlý a je noční můrou všech obránců. Avšak jeho výcvik je poměrně drahý.
 • Výzkum: 1000 Dřeva, 740 Hlína, 1880 Železa, 640 Obilí, Doba: 02:30:00
 • Rychlost: 7 Polí/Hodina
 • Nosnost: 50 Surovin
 • Výživa: 1 Obilí za hodinu
 • Doba výcviku: 0:40:00 v kasárnách úrovně 1

Equites Legáti

Equites Legáti Požadavky: Akademie úroveň 5, Stáje úroveň 1
Equites Legáti jsou zvědové římské armády. Jsou hodně rychlí a dokáží špehovat v nepřátelských vesnicích suroviny a nepřátelské jednotky.
 • Výzkum: 940 Dřeva, 740 Hlíny, 360 Železa, 400 Obilí, Doba: 01:55:00
 • Rychlost: 16 Polí/Hodina
 • Nosnost: 0 Surovin
 • Výživa: 2 Obilí za hodinu
 • Doba výcviku: 0:28:20 ve stájích úrovně 1

Equites Imperátoris

Equites Imperátoris Požadavky: Akademie úroveň 5, Stáje úroveň 5
Základní jízdní jednotka římanů. Equites Imperátoris není nejrychlejší jednotkou, ale je dobře vyzbrojen. Těžký soupeř pro nepřipraveného soupeře. Měj však na paměti, že výživa pro koně a jezdce není levná.
 • Výzkum: 3400 Dřeva, 1860 Hlíny, 2760 Železa, 760 Obilí, Doba: 03:15:00
 • Rychlost: 14 Polí/Hodina
 • Nosnost: 100 Surovin
 • Výživa: 3 Obilí za hodinu
 • Doba výcviku: 0:55:00 ve stájích úrovně 1

Equites Caesaris

Equites Caesaris Požadavky: Akademie úroveň 5, Stáje úroveň 10
Těžká kavalerie. Jsou pomalí, ale perfektně vybavení. Unesou málo a jejich vyživování je drahé. Síla něco stojí.
 • Výzkum: 3400 Dřeva, 2660 Hlína, 6600 Železo, 1240 Obilí, Doba: 04:10:00
 • Rychlost: 10 Polí/Hodina
 • Nosnost: 70 Surovin
 • Výživa: 4 Obilí za hodinu
 • Doba výcviku: 1:13:20 ve stájích úrovně 1

Římanské beranidlo

Øímanské beranidlo Požadavky: Akademie úroveň 10, Dílny úroveň 1
Beranidlo je pomocná zbraň. Jeho úkolem je zničit opevnění nepřátel a usnadnit tak přístup svým vojákům do vesnice. Sám o sobě nemá žádnou schopnost obrany, proto je pro jeho efektivní využití potřeba doprovod vojenských jednotek.
 • Výzkum: 5500 Dřeva, 1540 Hlíny, 4200 Železa, 580 Obilí, Doba: 04:20:00
 • Rychlost: 4 Polí/Hodina
 • Nosnost: 0 Surovin
 • Výživa: 3 Obilí za hodinu
 • Doba výcviku: 1:16:40 v dílnách úrovně 1

Ohnivý katapult

Ohnivý katapult Požadavky: Akademie úroveň 15, Dílny úroveň 10
Válečný katapult je vynikající zbraň, pomocí které bouráte budovy a surovinové pole. Samo o sobě má téměř nulovou schopnost obrany, proto by měla být vždy doprovázena armádou. Čím vyšší je úroveň Shromaždiště, tím lépe je posádka katapultů trénována. Shromaždiště na úrovni 10 ti umožní určit cíl, na který bude katapult střílet, s výjimkou úkrytu, kameníka a pastí. Shromaždiště na úrovni 20 ti umožní určit 2 cíle, na který bude katapult střílet najednou.
).
 • Výzkum: 5800 Dřeva, 5500 Hlíny, 5000 Železa, 700 Obilí, Doba: 08:00:00
 • Rychlost: 3 Polí/Hodina
 • Nosnost: 0 Surovin
 • Výživa: 6 Obilí za hodinu
 • Doba výcviku: 2:30:00 v dílnách úrovně 1

Senátor

Senátor Požadavky: Akademie úroveň 20, Shromaždiště úroveň 10, volný slot expanze v Rezidenci / Paláci
Každý kmen má starého a zkušeného válečníka, který přesvědčuje obyvatele z ostatních vesnic, aby se přidali k jeho kmeni. Pokaždé, když promlouvá k obyvatelům vesnice, jejich loajalita se snižuje až nakonec přejdou k tvému lidu.
 • Výzkum: 15880 Dřeva, 13800 Hlíny, 36400 Železa, 22660 Obilí, Doba: 06:47:55
 • Rychlost: 4 Polí/Hodina
 • Nosnost: 0 Surovin
 • Výživa: 5 Obilí za hodinu
 • Doba výcviku: 25:11:40 v rezidenci nebo paláci úrovně 1

Osadník

Osadník Požadavky: volný slot expanze v Rezidenci / Paláci
Osadník je udatný a smělý obyvatel, který je trénován, aby tvým jménem založil novou vesnici. Protože je hledání místa pro novou vesnici velmi obtížné musíš vyslat tři osadníky. K tomu pro vybudování základů nové vesnice potřebuješ 750 jednotek od každé suroviny.
 • Výzkum: 3500 Dřeva, 7200 Hlíny, 6300 Železa, 3200 Obilí, Doba: /
 • Rychlost: 5 Polí/Hodina
 • Nosnost: 3000 Surovin
 • Výživa: 1 Obilí za hodinu
 • Doby výcviku: 7:28:20 v rezidenci nebo paláci úrovně 1